سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00
23 تیر 1399

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کمیته علمی همایش

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی کمیته علمی همایش در تاریخ ۲۳ تیر راس ساعت ۱۲ در دانشگاه رازی برگزار گردید. در جلسه آقای دکتر چغامیرزا مدیر پژوهش دانشگاه, دکتر جلالی دبیر علمی همایش, دکتر خمیس آبادی رییس مرکز تحقیقات و دکتر قیطوری معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حضور داشتند.

22 تیر 1399

جلسه رياست دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دكتر شكيبا ( سخن گوي ستاد كروناي استان) و جمعي ازهمكارانشان با اعضاي تيم برگزاري همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد به رياست نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي

در اين نشست، كه ابتدا حاج آقا حسيني مقدم كليات طرح واهداف همايش را براي حاضران برشمرد، جلسه اخيربااستاندار محترم در خصوص لزوم برگزاري چنين همايشي را ذكرنمودند ودر ادامه دكتر مرادي رياست دانشگاه نكات زير را تشريح نمودند:
١- عبور كرمانشاه از پيك بيماري تا روز برگزاري همايش
٢- برگزاري همايش وجلسات تداركات آن با رعايت پروتكل هاي بهداشتي
٣- اعلام آمادگي كمك بهداشتي براي روز همايش
در ادامه دبير همايش اظهار داشت كه امكان برگزاري همايش به دو شيوه حضوري و غير حضوري انديشيده شده است.

☑️زمان:
شنبه ١٣٩٩/٤/٢٢
☑️مكان:
حوزه رياست دانشگاه علوم…

22 تیر 1399

جلسه شهرداري كرمانشاه بااعضاي برگزار كننده همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد

دراين جلسه كه با بيان كليات واهداف همايش توسط دبير محترم همايش( حاج آقا حسيني مقدم) شروع گرديد، ، شيوه برگزاري همايش و پتانسيل هاي بخش كشاورزي استان بررسي گرديد،
در ادامه شهردار كرمانشاه ضمن قدرداني از ايده برگزاري اين حركت ملي درراستاي لبيك به بيانات رهبري معظم، مد ظله العالي، خاطر نشان كرد كه بخش كشاورزي استان، قابليت ارتقاء و جهش در توليد را دارد و شهرداري كرمانشاه حمايت مالي و كاري از اين همايش را خواهد كرد، نظير تبليغات در سطح شهر كرمانشاه و …….
🔸زمان : شنبه ١٣٩٩/٤/٢٢
🔸مكان: سالن جلسات شهرداري كرمانشاه

21 تیر 1399

جلسه حجه الاسلام حسيني مقدم واعضاي برگزار كننده همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد با سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان

مشروح جلسه: دراين نشست ضمن ترسيم اهداف همايش و محورهاي آن، سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان به عنوان دستگاه همكار و تامين كننده بخشي از نياز مالي همايش در كنار سازمان جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت.
همچنين مقرر گرديد يك نفر بعنوان رابط بين كميته علمي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي در چارت اين همايش قرار گيرد.
🔸مكان: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
🔸 زمان: شنبه ١٣٩٩/٤/٢١

21 تیر 1399

جلسه كميته علمي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد

موضوع: تعيين اعضاء كميته و داوران همايش
🔸مشروح جلسه: در اين نشست علمي كه باحضور دكتر جلالي هنرمند دبير علمي همايش در دفتر دكتر خميس آبادي ( رئيس كميته علمي) برگزار گرديد، موارد ذيل به تصويب رسيد:
١- انتخاب سرگرو ه هاي ٩ گانه كميته علمي.
٢- انتخاب داوران هرگروه
٣- ايجاد پست الكترونيكي دانشگاهي.
٤- وجه ثبت نام شركت كنندگان.
٥- رعايت پارامترهايiSC
🔸مكان: حوزه رياست مركز تحقيقات كشاورزي كرمانشاه
🔸زمان: شنبه ١٣٩٩/٤/٢١
٨ صبح

13 تیر 1399

نخستين جلسه كميته علمي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد

نخستين جلسه كميته علمي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد
🔸اين جلسه با هدف همكاري دستگاه هاي همكار در معقوله دريافت و داوري مقالات همايش وهماهنگي لازم با داوران واعضاي محترم هيئت علمي دانشگاهها ومراكزتحقيقاتي استان، به رياست نماينده محترم ولي فقيه درسازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه و دبير همايش، حضرت حجة الاسلام و المسلمين حسيني مقدم برگزار گرديد كه اين نشست علمي باسخمراني جناب آقاي دكتر خميس آبادي رياست محترم مركز تحقيقات كشاورزي استان كرمانشاه، دكتر ويسي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه، خانم دكتر علايي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه آغاز گرديد.
🔸زمان سه شنبه ١٣٩٩/٤/١٠
🔸مكان: سالن اجتماعات مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه