سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00
13 تیر 1399

دستگاههای همکار

1-دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

 1. دفتر نماینده ولی فقیه در استان
 2. استانداری کرمانشاه
 3. سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 4. دانشگاه رازی کرمانشاه
 5. 5-     دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 6. 6-     مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 7. صداو سیمای مر کز کرمانشاه
 8. 8-     سپاه حضرت نبی اکرم (ص)
 9. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 10. 10- اداره کل اوقاف و امو خیریه
 11. اداره کل تبلیغات اسلامی
 12. 12- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
 13. بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی

  بسیج اساتید

10 تیر 1399

1-کمیته علمی 2 -کمیته اجرایی 3- کمیته پشتیبانی و تدارکات 4- کمیته حراست و امنیت 5 -کمیته اطلاع رسانی و رسانه 6- کمیته مدعوین 7 -کمیته مالی 8- کمیته نمایشگاه و آموزش 9- کمیته اقدامات جهشی در مزارع کشاورزی 10- کمیته اقدامات جهشی در دام، طور و آبزیان 11- کمیته اقدامات جهشی در صنایع کشاورزی

31 تیر 1394

كميته علمي

رياست: جناب آقاي دكتر خميس آبادي رياست محترم سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

دبير كميته علمي: جناب فرزاد ويسي معاون محترم پژوهشي دانشگاه رازي كرمانشاه

ساير اعضا: دكتر بهشتي رياست محترم پرديس كشاورزي دانشگاه رازي، دكتر بوچاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دكتر محسن فرشادفر عضو محترم هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه، دكتر كهريزي عضو محترم هيات علمي دانشگاه رازي كرمانشاه ، دكتر قيطولي معاون محترم پژوهشي سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه ، دكتر اعلايي عضو محترم هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دكتر محمدي مدير گروه دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، دكتر شيخ الاسلام عضو محترم هيات علمي سازمان آموزش و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

31 تیر 1394

کمیته ها

1-کمیته علمی

2 -کمیته اجرایی

3- کمیته پشتیبانی و تدارکات

4- کمیته حراست و امنیت

5 -کمیته اطلاع رسانی و رسانه

6- کمیته مدعوین

7 -کمیته مالی

8- کمیته نمایشگاه و آموزش

9- کمیته اقدامات جهشی در مزارع کشاورزی

10- کمیته اقدامات جهشی در دام، طیور و آبزیان

11- کمیته اقدامات جهشی در صنایع کشاورزی