سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00
01 تیر 1399

جلسه ستاد همایش با معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه جناب آقای دکتر حاتمی

جلسه ستاد برگزاري همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليددر استانداري كرمانشاه
موضوع: همكاري استانداري كرمانشاه دربرگزاري اين همايش
شرح جلسه: اين جلسه با دعوت آقاي دكتر هدايت حاتمي معاونت محترم اقتصادي استانداري كرمانشاه( جانشين ستاد همايش)، حجة الاسلام والمسلمين حسيني مقدم نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه ( دبير همايش)، دكتر خميس آبادي رياست محترم تحقيقات وآموزش وترويج كشاورزي ومنابع طبيعي استان كرمانشاه( ريس كميته علمي همايش)، جناب آقاي دكتر مرادي ازدفترنماينده ولي فقيه در استان كرمانشاه، حجة الاسلام والمسلمين ميرزايي نماينده محترم ولي فقيه در اداره دامپزشكي استان كرمانشاه، مهندس قاسمي ( ريس كميته اجرايي همايش)،در سالن جلسات استانداري كرمانشاه با بيانات حجة الاسلام حسيني مقدم شروع گرديد و طرح پيشنهادي همايش مورد ارزيابي مجدد قرارگرفت.

28 خرداد 1399

اهداي ابلاغ روساي كميته هاي برگزاري همايش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

جلسه ستاد همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد درراستاي تحقق شعارسال، جهش توليد و اجراي بيانيه گام دوم انقلاب، در حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان جهادكشاورزي استان كرمانشاه، اهداي ابلاغ روساي كميته هاي برگزاري همايش توسط حجة الاسلام حسيني مقدم نماينده معزز ولي فقيه در سازمان.

تاريخ: ١٣٩٩/٣/٢٧
حوزه نمايندگي ولي فقيه

22 خرداد 1399

جلسه كارگروه كشاورزي و دامپروري استان كرمانشاه در راستاي اجراي بيانيه گام دوم انقلاب

جلسه كارگروه كشاورزي و دامپروري استان كرمانشاه در راستاي اجراي بيانيه گام دوم انقلاب، همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد، جلسه در بيت نماينده ولي فقيه در استان كرمانشاه با حضور جناب آقاي دكتر فلسفي، حضوت آيت الله علما نماينده ولي فقيه در استان، مهندس نوربخش حاتمي رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي و حجة الاسلام حسيني مقدم نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه، در خصوص لزوم برگزاري اجراي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليددر راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري وشعار سال.

31 شهریور 1394

دومين جلسه هفتگي كميته مالي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد

دومين جلسه هفتگي كميته مالي همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد به رياست مهندس علي چاله چاله ( معاونت برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه)،
باحضور حضرت حجة الاسلام و المسلمين حسيني مقدم دبير همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد ( نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه)،جناب آقاي دكتر صفوي رياست محترم كميته اقدامات جهشي در بخش توليدات گياهي ، مهندس مهرابي رئيس كميته آموزش و ترويج همايش، آقاي مهندس خاني رياست محترم كميته اقدامات جهشي در بخش دام، طيور و آبزيان، آقاي دكتر متين به نمايندگي از مهندس كريمي رياست محترم صنايع سازمان جهادكشاورزي استان ، مهندس هوشيار مدير زراعت سازمان، مهندس اميري مدير عامل صندوق روستائي وديگر مسئولين مالي دستگاههاي تابعه وبخش خصوصي
زمان: چهارشنبه ١٣٩٩/٤/١١
مكان: سالن جلسات طبقه دوم سازمان
دبيرخانه همايش ملي فرهنگ جهادي وجهش توليد
شماره تماس: ٠٩١٨٧٢٢٩٠٠٠
٠٨٣٣١٥٢٠٠٠٠
آدرس تارنماي همايش:
www.jmaj.ir
آدرس پست الكترونيك:
velayat.majksh@gmail.com
كانال تلگرام:
https://t.me/majksh