سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
ایران , کرمانشاه
شنبه الی جمعه : 15:00 - 08:00
15 تیر 1399

جلسه كميته علمي همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد در پرديس كشاورزي

جلسه كميته علمي همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد

در جلسه امروز صبح كميته علمي به رياست دكتر خميس آبادي ، رئيس كميته علمي همايش و رئيس مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان ، در محل دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي برگزارگرديد، دكتر فرزاد ويسي معاونت پژوهشي دانشگاه رازي، جناب آقاي دكتر جلالي هنرمند را بعنوان دبير علمي كميته علمي همايش معرفي نمودندكه باموافقت ديگر اعضاء همراه بود.
در ادامه دكتر كيانوش چقاميرزا معاونت پژوهشي محترم دانشكده كشاورزي از همكاري اعضاي محترم هيئت علمي اين دانشكده براي عضويت در كميته علمي و داوري مقالات خبرداد.
طي اين نشست علمي، پنج زير گروه براي بررسي علمي مقالات وكليپ ها در نظر گرفته شد.
در همين راستا، دكتر قيطولي معاونت محترم مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي از اعلام آمادگي اعضاي هيئت هلمي اين مركز نظير دكتر نعمتي وشيخ الاسلام براي داوري مقالات، خبرداد.
زمان: يكشنبه ١٣٩٩/٤/١٥
مكان: دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه