جلسه كميته پشتيباني همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد

دراين نشست كه در دفتر نماينده محترم ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه برگزار گرديد، مهندس ايراني رئيس كميته پشتيباني همايش و جمعي از اعضاي اين كميته ضمن دادن گزارش كارهاي صورت گرفته در اين عرصه تا امروز، از آمادگي همه جانبه اين كميته خبر دادند.

زمان:
پنجشنبه ١٣٩٩/٥/٢
مكان:
حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان