جلسه كميته علمي همايش
مشروح جلسه؛
دراين نشست كه در دفتر نماينده ولي فقيه در سازمان برگزار شد، زمان دقيق همايش و شرايط كسب ISC  براي مقالات همايش مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
مكان:
حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان
زمان:
شنبه ١٣٩٩/٥/٤