جلسه اداره كل منابع طبيعي استان با مسئولين برگزار كننده همايش ملي فرهنگ جهادي و جهش توليد

جلسه با سخنراني رياست اداره كل منابع طبيعي و تسليت شهادت امام محمد باقر، شروع شد.
مهندس كولاني ضمن تشريح خواص جنگل هاي زاگرس و مراتع يك ميليون و دويست هزار هكتاري در تلطيف هوا، يازده استان را زاگرس نشين شامل مي گردد كه كرمانشاه رتبه ششم را بخود اختصاص داده است.
پوشش گياهي و حفظ آن مهمترين دغدغه مقام معظم رهبري مد ظله العالي در بخش منابع طبيعي ست.
منابع طبيعي علاوه بر رسالت خود، در شيلات، دامپزشكي امور اراضي و … نقش آفريني مي كند. چراكه ٧٤ درصد از مساحت استان را بخود اختصاص دلده است( از علي آباد در كنگاور شروع شده و تا مرز خسروي ادامه دارد.) كولاني ادامه داد، طرح نو در ٩٩، در ٤ محور و ٩ موضوع به ادارات منابع طبيعي ابلاغ شده است. وي با اشاره به گسترش حيطه كاري منابع طبيعي نظير آب و خاك، ترويج، زراعت، امور اراضي، دامپروري و…. فعاليت همكاران كوشاي خود را در وقت اداري صبح جداي از شيفت آتش سوزي در عصر(٢-٨) دانست. در ادامه مسئولين هريك از واحدها، مهندس متاعي، رستمي، امامي، دارابي، زنگنه، چامه، حاج آقاي احسان دوست، خلاصه اي از فعاليت واحدهاي سازماني خود را برشمردند.

سپس نماينده ولي فقيه در سازمان جهاد كشاورزي ضمن تشكر از فعاليت هاي اين اداره درراستاي صيانت از جنگل ها و منابع طبيعي از ايشان خواست تاباحضور سبزشان در همايش جهش توليد درراستاي جامه عمل پوشاندن به شعار سال، باتوجه به دارابودن پتانسيل علمي و عملياتي در اين عرصه گام بردارند. در انتها مقرر شد كه اداره منابع طبيعي با تكميل كميته علمي همايش براي داوري مقالات و نيز ارسال مقاله وكليپ به دبيرخانه اين همايش، در كنار برگزار كنندگان اين حركت ملي باشند.

زمان: ١٣٩٩/٥/٧

مكان: سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه