در ابتدای این جلسه مهندس کریمی زند مدیر حوزه ریاست با تاکید بر بستر سازی های فرهنگی برای نیل به اهداف کلان گفت ؛ در أموزه های دین مبین اسلام و تریبون های دانشگاهی مقوله فرهنگ سازی بسیار مورد تاکید است و این کلید واژه در سازمان جهاد کشاورزی با پیگیری همایش ملی فرهنگ جهادی به نحو مطلوبی پیگیری می شود.

كار فرهنگی عامل ایجاد تحول است، کیفیت برنامه های فرهنگی و آموزشی بایستی بهبود یابد
حجت الاسلام والمسلمین دکتر شاهمرادی در جلسه شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که با موضوع امربه معروف و نهی از منکر و با حضور روسای ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی ب در محل سالن شماره ۲سازمان برگزار شد از اقدامات و برنامه های شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان در بحث اجرای برنامه های فرهنگی قدردانی شد.
وی گفت؛ سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در اجرای برنامه های فرهنگی جزء استانهای برتر است. وی با بیان اینکه یکی از برنامه های فرهنگی اقدامات تبلیغی و ترویج فرهنگ جهادی است خاطرنشان کرد؛ هر توفیقی که حاصل شود نشانی از فرهنگ جهادی در آن خواهیم یافت .  وی گفت؛ در بحث فرهنگی موضوع امربه معروف و نهی از منکر یکی از ارکان اساسی است که بایستی در این حوزه نیز تلاش جدی انجام بگیرد . وی در ادامه تغییر را حاصل نگرش دانست و گفت؛ تنها با اصلاح فرهنگی می توان تحول ایجاد نمود.
واژه فرهنگ زمانی موثر واقع می شود که منتج به تغییر سبک کار و زندگی ما شود. وی بر نقش برنامه های فرهنگی در توسعه بخش کشاورزی تاکید نمود و خاطرنشان کرد؛ ساختار برنامه های فرهنگی در این بخش بایستی بهبود یابد. وی یکی از نکات مهم فرهنگی را نحوه تکریم ارباب رجوع دانست که کاری بسیار ارزشمند در حوزه فرهنگی است .


وی سپس به مقوله آموزش پرداخت و گفت؛ برنامه های آموزشی و دوره های بسیار سودمند در شورای آموزش کارکنان در حال پیگیری است.
وی گفت؛ در بحث آموزشی دستورالعمل های آموزش فرهنگی کارکنان در دست اقدام بوده تا کیفیت آموزشها ارتقا یابد.