اولین نشست تخصصی همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید با عنوان« مدیریت و فرهنگ جهادی »با حضور سردار افشار رئیس هیات اندیشه ورزی سپاه پاسداران کشور،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه،رئیس ،معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی،مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان و مدیران ادارات تابعه ،مدیران دستگاههای اجرایی استان ،روحانیون و… در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد

 

دبیر همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید در استان کرمانشاه ؛ هرگونه تحولی در جامعه می بایست ریشه فرهنگی داشته باشد

جت الاسلام و المسلمین حسینی مقدم مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و دبیر همایش فرهنگ جهادی و جهش تواید در ابتدای این نشست تخصصی با اشاره به ضرورت های برگزاری همایش و نشست های تخصصی آن گفت ؛ ضرورت دارد با برنامه ریزی فرهنگی ثمر بخش بستر را برای جهش تولید و پایایی فرهنگ جهادی در عرصه کشاورزی فراهم آوریم و این مهم نیازمند تقویت بنیان‌های فرهنگی است و بی گمان هرگونه تحولی می بایست ریشه فرهنگی داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ؛ جهش تولید در کرمانشاه با پیگیری برنامه ۳ ساله توسعه کشاورزی محقق خواهد شد
مهندس نوربخش حاتمی در ادامه نشست تخصصی فرهنگ و مدیریت جهادی گفت ؛ با سرمایه گذاری های مطلوب صورت گرفته در عرصه کشاورزی و تحقق اهداف برنامه ۳ ساله توسعه کشاورزی ،جهش تولید در کرمانشاه قطعا محقق خواهد شد .
وی سپس با اشاره به اهداف برگزاری همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید افزود ؛ بی تردید امور اجرایی و تحقق برنامه های تعریف شده بدون پیوست فرهنگی قابل حصول نیست.

رئیس هیات اندیشه ورزی سپاه پاسداران کشور؛ استان کرمانشاه در بخش کشاورزی نیازمند توسعه صنایع تبدیلی است
سردار افشار با اعلام این مطلب در نشست تخصصی فرهنگ و مدیریت جهادی گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور در حوزه دانش فنی ،سرمایه و نیروی انسانی مشکل و مانعی ندارد، بلکه مشکل اصلی همان بحث فرهنگ و مدیریت جهادی است که نیازمند تقویت و گسترش است.
وی افزود؛ بنیانگذار انقلاب ایران در بدو انقلاب با رویکردی مدیریتی ،اقدام به تأسیس نهادهایی نمود که با رویکرد فرهنگ جهادی تحولات گسترده ای را رقم زدند.